Verdimengd

Verdimengda til ein funksjon f er dei verdiane funksjonen faktisk kan ta. Merk at verdimengda er ei delmengd av verdiområdet. Det er vanleg å bruke notasjonen for verdimengda, og vi har for ein . Eit synonym for verdimengd er bilete eller biletmengd.

Sjå ògEndra

KjelderEndra