Verdshava er dei store, ubrotne hava som skil kontinenta frå kvarandre. Det største av dei er Stillehavet, så kjem Atlanterhavet og deretter Indiahavet. Sørishavet og Nordishavet vert gjerne òg rekna som verdshav. Det er International Hydrographic Organization, det internasjonale hydrografi-laget, som formelt seier kva som er verdshav og kor havgrensene går.

Dei sju hava

endre

Tidlegare var det vanleg at sjømenn hadde segla på «dei sju hava». Dette vil seie at dei hadde vore på

Skilja mellom dei nordlege og sørlege delane av hava må ha vore meir naturlege for dei som hadde opplevd dei enn grensene sette av hydrografilaget.