Vers i lyrikken er ei linje i eit dikt. Dette er grunneininga i ei strofe. Desse versa grupperar seg ofte i nokså like mønster gjennom diktet. Versa kan anten vere frie vers eller vers som er bunden av ein eller annan slags metrikk.