Versyster

Versyster, svigerinne eller svigersyster er i høve til ein person

  • ei kvinne som er gift med broren
  • systera til ektefellen til personen
  • også: kona til bror til ektefellen.

Tilsvarande har ein ordet verbror eller svoger.


KjeldeEndra