Veslehjernen

del av hjernen

Veslehjernen (latin: cerebellum) er den delen av hjernen som ligg bak og under bakhovudlappen av storhjernen. Veslehjernen har å gjere med balanseevna, koordinasjonen og reguleringa av muskelverksemda. Veslehjernen styrer så lette ting som å løfte eit glas til munnen, så utan denne delen av hjernen, ville det ikkje vore lett for eit menneske å fungere.

Kjelde Endra