Vest-Berlin er nemninga på den delen av Berlin som var okkupert av vestmaktane frå 1945 til 1990. Han var omgjeve av den sovjetiske okkupasjonssonen, og vart etterkvart skilt frå Aust-Berlin av Berlinmuren. Vest-Berlin var såleis ei demokratisk øy inne i austblokka, og hadde dimed stor symbolbetydning under den kalde krigen.

██ Vest-Berlin. ██ Aust-Berlin.

Kjelder

endre