Vev

Wikimedia-fleirtydingsside

Vev kan visa til

  • Veving
  • Vevnad, veva stoff
  • Vevstol, innretning til å veva med
  • Cellevev, cellegrupper med særskilde oppgåver i ein organisme
  • Vevskultur, kulturar av celler frå ein viss type utanfor ein organisme

Sjå ogEndra


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.