Opna hovudmenyen
Krypberglyng Gaultheria procumbens er eit døme på ei vintergrøn plante.

Ei vintergrøn plante held på dei grøne blada over vinteren, men feller dei i samband med lauvsprettet neste vår. Dei vintergrøne plantene dannar ei overgangsform mellom dei lauvfellande og dei eviggrøne plantene.

Vintergrønne planter held på blada kring ett år, men blir lauvfellande dersom vinteren blir for kald. Under normale tilhøve taper denne typen planter dei gamle blada om våren.

Eksempel på vintergrøne planterEndra

Sjå ògEndra