Ei vintergrøn plante held på dei grøne blada over vinteren, men feller dei i samband med lauvsprettet neste vår. Dei vintergrøne plantene dannar ei overgangsform mellom dei lauvfellande og dei eviggrøne plantene.

Krypberglyng Gaultheria procumbens er eit døme på ei vintergrøn plante.

Vintergrøne planter held på blada kring ett år, men blir lauvfellande dersom vinteren blir for kald. Under normale tilhøve taper denne typen planter dei gamle blada sine om våren.

Eksempel på vintergrøne planter endre

Sjå òg endre