Ein vits er ei stutt og fyndig historie som handlar om ein humoristisk situasjon. Vitsar kan òg vera morosame jamvel om dei tilsynelatande er utan poeng. Vitsen er ein utprega munnleg sjanger, og skil seg frå skrøna ved at han ofte er stuttare, og sjeldan knytt til regionale eller lokale tilhøve. Vitsar oppstår i tillegg hyppigare, og blir ofte brukt til å kommentere, eller gjera narr av, kjentfolk eller dagsaktuelle hendingar. I dag blir vitsar ofte skapt av såkalla stand-up-komikarar.

Bakgrunnsstoff endre