Voll

Wikimedia-fleirtydingsside

Voll kan vise til:

  • Forskansing, òg kalla voll, murverk eller forskansing i forsvarsverk

Eit stadnamn fleire stader i Noreg:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.