Wikipedia-diskusjon:Utvald artikkel/Veke 10, 2015

Det er ingen diskusjoner på denne siden.

Forslag 1:


Den tyske marxisten og feministen Clara Zetkin (t.v.) kom med framlegget om ein internasjonal kvinnedag i 1910. T.h. veninna og partifellen Rosa Luxemburg.

Den internasjonale kvinnedagen vert markert den 8. mars kvart år. Dagen vert nytta til ei verdsfemnande markering av rettane til kvinner, og til kampen for full jamstilling mellom kjønna. Mange stader vert det skipa til demonstrasjonar, opptog og markeringar. Dei Sameinte Nasjonane erklærte i 1975 8. mars som internasjonal kvinnedag, og dagen vert feira av Dei Sameinte Nasjonane (SN), og i mange land er han ein offentleg helgedag.

Det fyrste framlegget om ein slik dag kom frå den kjende, tyske politikaren Clara Zetkin på den sosialistiske Andre Internasjonalen sin kvinnekonferanse i København i 1910. 8. mars 1978 nådde markeringane på 1970-talet eit høgdepunkt i Noreg då 20 000 kvinner og menn slutta opp om toga rundt om i landet. Les meir …


Hogne (diskusjon) 5. januar 2015 kl. 23:23 (CET)

Tilbake til prosjektsiden «Utvald artikkel/Veke 10, 2015».