Wikipedia-diskusjon:Utvald artikkel/Veke 4, 2018

Det er ingen diskusjoner på denne siden.

Forslag 1: Trøndersk. Føreslår utvalde artiklar knytt til Trøndelag i januar for å markere byrjinga på det nye fylket.

Åge Aleksandersen har markert seg ved å framføre songtekstane sine på trøndersk.

Trøndersk er ein norsk dialekt som blir tala i Trøndelag, på Nordmøre og i Bindal. I to av dei gamle norske provinsane i Sverige — Jämtland og Härjedalen — blir det tala nærskylde dialektar.

Dialektane har ein del felles med dialektane på Austlandet, som til dømes jamning, lågtone-setningsmelodi, retroflekse konsonantar og andre trekk felles med nordnorsk som palatalisering og apokope. Les meir …

Tilbake til prosjektsiden «Utvald artikkel/Veke 4, 2018».