Wikipedia-diskusjon:Vekas artikkel/Veke 46, 2008

Det er ingen diskusjoner på denne siden.

Forslag 1 ==> Skjergardshavet

-- Hogne 5. november 2008 kl. 18:00 (CET)
-- MHaugen (Orland) 5. november 2008 kl. 20:26 (CET)

Eg prøvar å gjera ein endring på teksten på framsida. Men når eg klikkar på peikaren Utvald artikkel kjem eg til sida Vekas artikkel, og når eg klikkar på Endre får eg endra på teksten, men denne endringa kjem ikkje fram, sjølv om eg slettar mellomlageret med Ctrl-F5. Når eg trykkar endre på nytt er det min endra tekst eg kjem til, men den visast ikkje. Kan nokon hjelpe? --Ekko 10. november 2008 kl. 12:29 (CET)

På siste endringar finnes lenkja "oppdater hovudsida", eg gjekk inn der no. Kjem endringane opp no? Anders 10. november 2008 kl. 13:07 (CET)
Endringa vises hos meg no. Det er nok berre det med mellomlageret. Eg ser ofte at det ikkje nyttar å laste sida på nytt. Å skrive &action=purge til slutt i adressefeltet pleier å hjelpe. Altså http://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Hovudside&action=purge. --Frokor 10. november 2008 kl. 13:09 (CET)
Eg finn det lettare å berre nytte lenka, det er same adressa. Forøvrig når endringar skjer så seint, lyt nokon også endre teksta på bokmål, dansk og svensk wp så teksta der er oppdatert aswell... Anders 10. november 2008 kl. 13:15 (CET)
Joda, men metoden kan nyttast på alle artiklar, t.d. om ein mal nytta i ein artikkel vert endra. --Frokor 10. november 2008 kl. 13:20 (CET)
Tilbake til prosjektsiden «Vekas artikkel/Veke 46, 2008».