Wikipedia:Artiklar på engelsk utan lenkje til nynorsk

Dette er en liste over artiklar på Engelske Wikipedia med mange interwikilenkjer, men inga lenkje til nn:. Om den engelske artikkelen har ei lenkje til bokmål, er denne oppført. Lista vart laga på toolserveren den 21. august 2009.