Wikipedia:Byråkratar

Ein byråkrat er på Wikipedia ein spesiell type administrator, som har høve til å gjeva andre registrerte Wikipedia-brukarar stode som administrator og byråkrat. På Nynorsk Wikipedia har byråkratar ikkje høve til å fjerna desse stodene. Byråkratar kan dessutan setja og fjerna robotflagg.

Sjå meta:Bureaucrat for ei djupare utgreiing av byråkratfunksjonen.

Oversyn over byråkratar på Nynorsk Wikipedia

  • Olve: Byråkrat frå 12. september 2004 til 30. juli 2008
  • BjarteSorensen: Byråkrat frå 26. august 2005
  • Ranveig: Byråkrat frå 28. august 2006
  • Frokor: Byråkrat frå 22. april 2008

Sjå òg