Wikipedia:Daude eksterne lenkjer

Daude eksterne lenkjer er lenkjer til andre nettstader som ikkje verker meir. Slike lenkjer bør erstattast, anten med ei ny lenkje som verker (om ho er blitt flytta på nettstaden), eller ein arkivert versjon. Ein kan ofte finna slike på WaybackMachine, og setja dei inn i artikkelen saman med den opphavlege lenkja.

Som referansar

endre

Om ei lenkje er brukt som referanse, og denne ikkje lenger verker, så betyr ikkje det at referansen er ugyldig.

Les meir

endre

Les gjerne meir om dette på Engelsk Wikipedia.