Wikipedia:IRC-loggar/Møte for diskusjon om Nynorsk innhald på Internett-konferansen

* Now talking in #nn.wikipedia
<BjarteSorensen> God morgon!
<dittaeva> god kveld!
<BjarteSorensen> Der var du ja. :)
<dittaeva> har ikkje høyrd noko meir enn "dittaeva:-)" frå Pladask, men me får sjå om han livnar til
<BjarteSorensen> Huff, litt tidlegare enn eg er vand med å vakna, men det for gå. Eg sit i senga under ei god varm dyne.
<dittaeva> eg fekk "(There was an error converting this message.  Check the 'Encoding' option in the Account Editor)"
<BjarteSorensen> Eg trur mest eg må gå å "sitte på litt kaffe" som dei seier.
<dittaeva> endå ein gong
<BjarteSorensen> ?
<dittaeva> det har noko med teiknsett innstillingane på programmet mitt/ditt å gjera
<BjarteSorensen> no og?
<dittaeva> nei
<BjarteSorensen> akkurat. dei likar ikkje nynorsktastaturet mitt altsaa.
<dittaeva> hm
<dittaeva> var æøå?
<BjarteSorensen> naa har eg engelsk
<BjarteSorensen> difor ae oe og aa
<BjarteSorensen> eg sa det er litt tidlegare enn eg er vand til, men eg sit under ei god varm dyne. Naa maa eg gaa aa "sitte paa litt kaffe"
<dittaeva> du er i selskap med Brion (hovudutviklar av MediaWiki), verkar som om han har vore oppe heile natta
<dittaeva> slik som Gunnernett
<dittaeva> :-)
<BjarteSorensen> er eg :)
<BjarteSorensen> ja gunnernett er jammen produktiv!
<BjarteSorensen> og du er i leikanger forstaar eg rett?
<dittaeva> nei han driv ikkje slikt byrÃ¥kratisk tull som oss ;-)
<dittaeva> jepp
<dittaeva> skal leggje opp ein samtale eg hadde på #wikimedia snart...
<BjarteSorensen> stemmer det :)
<BjarteSorensen> flott
<BjarteSorensen> eg saag du hadde klart ei sakseside
<dittaeva> ein augneblink...
<BjarteSorensen> ok
<dittaeva> http://nn.wikipedia.org/wiki/Brukar:Dittaeva/IRC-saksa
<BjarteSorensen> ok
<BjarteSorensen> eg les no :)
<BjarteSorensen> ja flott
<BjarteSorensen> no har eg kaffi og
<BjarteSorensen> eg har ikkje sett noko til olve sidan me sette denne datoen/klokkeslettet
<dittaeva> nei, lurar og på om han har fått noko svar på siste e-posten..
<BjarteSorensen> men det var jo fornuftig det mange av dei seier:
<BjarteSorensen> eg trur det viktigaste du kan gjera paa konferansen er i kaffipausane
<BjarteSorensen> aa snakka med interessert, kanskje dra dei med over paa ei datamaskin i hjoernet og syna dei
<dittaeva> dersom det er noko datamaskin i hjørnet og wikipedia ikkje er sørpetreigt...:-)
<dittaeva> men eg er einig
<BjarteSorensen> og sjoelvsagt i debattane. sidan debatten er paa soendagen, skulle ein tru at dei fleste til stades allereie har hoeyrt om prosjektet vaart og daa treng du ikkje bruka saa lang tid paa argumenta dine
<dittaeva> fokusera på å knytta kontakt med Nynorsk kultursentrum
<BjarteSorensen> akkurat
<BjarteSorensen> det kan eg ordna med
<dittaeva> flott!
<BjarteSorensen> eg vonar dei grafane kan gaa attende i tid.
<BjarteSorensen> eg har sett nynorsk informasjon i ein statistikk forresten ... ein augneblink
<BjarteSorensen> http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Multilingual_statistics
<dittaeva> dersom eg skulle komme så langt at det vart spørsmål om korleis ein kunne bruka pengar på nn.wikipedia så tykkjer er kvalitetssikring og promotering er bra forslag
<dittaeva> skal sjå ...
<dittaeva> lurte også på om eg skulle laga ei rein faktaside til konferansen, men trur ikkje det blir tid, har jo også mykje fakta inne på [[Wikipedia-presentasjon]]
<BjarteSorensen> er samd i det. 
<BjarteSorensen> dette med betalte redaktørar er interessant
<BjarteSorensen> kva tenkte du på med denne faktasida?
<BjarteSorensen> kva ville du hatt der?
<dittaeva> error .. error
<dittaeva> kanskje eg kan bytta teiknsett?
<BjarteSorensen> Er ror kva?
<dittaeva> eg brukar UTF-8, no
<BjarteSorensen> Ror er på ein båt.
<BjarteSorensen> aaah
<BjarteSorensen> sorry
<dittaeva> error:(There was an error converting this message.  Check the 'Encoding' option in the Account Editor)
<BjarteSorensen> eg skreiv: Er samd i det, dette med betalte redaktoerar er interessant, kva tenkte du p[ med denne faktasida?, kva ville du hatt der?
<dittaeva> (Dittaeva har litt problem med å settje komma på rett stad)
<BjarteSorensen> :)
<dittaeva> Mest opplisting av dei same fakta som i presentasjonen, når eg  tenker meg om.....
<dittaeva> skal tenke litt meir......
<Pladask> hey
<Pladask> :)
<dittaeva> manglar opplysningar om kor mange aktive språk, kor mange språk
<BjarteSorensen> eg kan gjerne hjelpa til med noko
<BjarteSorensen> heisann pladask.
<dittaeva> men dei er ikkje så viktige når det handlar om nynorsk
<dittaeva> ..
<dittaeva> hei Pladask
<BjarteSorensen> eg orsakar viss eg plutseleg snudde denne veka opp ned for deg! :)
<dittaeva> litt dytting og kasting må til for at eg skal få gjort ting uansett så...
<dittaeva> berre fint dette!
<BjarteSorensen> kven er han der "Erick Zackte" du skriv om forresten? eg finn ingenting om han
<dittaeva> vent litt...
<BjarteSorensen> Eg tenkte litt paa om eg skulle soeka etter penger for aa reisa ... :P
<dittaeva> sjå på: http://en.wikipedia.org/wikistats/EN/
<dittaeva> nederst på sida
<dittaeva> Pladask: er du orientert om kva me snakkar om?
<dittaeva> Kan me vera einige først som sist om at logg av chatten kan publiserast på nn.wikipedia dersom det er ynskjeleg?
<BjarteSorensen> han sit sikkert og les den engelske loggen :)
<Pladask> nei, ikkje heilt
<BjarteSorensen> olve er teit. 
<Pladask> greit for meg
<BjarteSorensen> NEI ikkje publiser det!
<BjarteSorensen> bare toeyser olve :)
<BjarteSorensen> greit for meg og.
* Pladask sets mode: +oo dittaeva BjarteSorensen
<dittaeva> oooh, er nn.wikipedia i kanallista også no?
<dittaeva> Pladask: sjå http://nn.wikipedia.org/wiki/Wikipedia-diskusjon:Nynorsk_innhald_p%C3%A5_Internett
<dittaeva> og http://nn.wikipedia.org/wiki/Brukar:Dittaeva#Nynorsk_Wikipedia_prosjekt
<Pladask> ah, ja
<BjarteSorensen> "beste artikkel konkurranse e-post"?
<BjarteSorensen> eg har tenkt litt paa ein maate aa baade gjer wikipedia kjent rundt om i landet og i tillegg faa noko ut av det i forbindelse med kommunewikiprosjektet
<BjarteSorensen> me kan sende eit brev (eller e-post) til alle kommunane der me ber om leksigrafotypiske bilete som kan nyttast utan opphavsrett
<dittaeva> ja me skal ha ein konkurranse i næringshagen der det er om å gjera å skriva den beste artikkelen, den som har skrive best vinn ei flaske vin
<dittaeva> dei har ein konkurranse på en no som eg tenkte eg skulle ta utgangspunkt i, men eg er redd det blir litt liten oppslutnad (men det var eg når det gjald nn.wikipedia og presnetasjonen i dag også, så...)
<BjarteSorensen> me kan til doemes foreslaa at dei har ein fotokonkurranse, utlyst i lokalavisa eller liknande. Skulane kan kanskje bli involverte og (sjoelv om eg ikkje er for sikker paa gjennomsnittskvaliteten i saa tilfelle)
<BjarteSorensen> ja forresten, presentasjonen din i dag... det var jo gildt aa hoeyra!
<BjarteSorensen> konkurranse i naeringshagen ? Altsaa berre for dei tilsette? interessant!
<dittaeva> gode idear, kva med [[Wikipedia:spre ordet]], eller [[Wikipedia:Korleis promotere]], eller du veit kva eg vil fram til....
<dittaeva> jepp
<BjarteSorensen> penger kan til doemes nyttast til aa realisera slike prosjekt
<BjarteSorensen> eg og olve har e-mailast saa smaatt, og me har lurt litt paa om det ikkje kunne vera ein ide aa danna eit nynorsk wikipedialag eller liknande
<BjarteSorensen> paa den maaten har me ein organisasjon som det kan bli gitt pengar til, ikkje ein amorfos (seier me det paa norsk?) masse utan eigentlege representantar
<BjarteSorensen> ein moglegheit er jo aa danna ein soesterforeining til wikimedia foundation
<BjarteSorensen> eg ser for meg at det kan vera vel saa greit aa ha eit lag med eit meir generelt maal enn berre wikipedia, altsaa eit lag for fremjing av eit fritt oppslagsverk paa Internett
<BjarteSorensen> paa nynorsk (needless to say)
<dittaeva> har tenkt på det same
<BjarteSorensen> aa vera med paa nynorskwikipedia er jammen ei god trening i norsken min! :) etter seks aar down under er det ein del ord som har forsvunne, utanom dei som ikkje har komme til som ville ha komme til dersom eg hadde budd i Noreg same tida
<dittaeva> det beste er nok ein søsterorganisasjon av typen dei har skipa i tyskland og frankrike
<BjarteSorensen> ja men daa gjer me det daa
<BjarteSorensen> du trur det ja?
<dittaeva> ja, veit ikkje om me ville få så god respons på ein språkspesifikk org.
<BjarteSorensen> Einaste eg lurer litt paa daa er: Kjem det til aa bli eit krav at det skal vera ein soesterorganisasjon i Noreg, og ikkje ein for nynorsk spesielt?
<dittaeva> ja
<dittaeva> men hm.
<dittaeva> ...
<BjarteSorensen> dittaeva faar ein framtidsvisjon og ser wolfram og fatagnus kranglar saa fjoera fyk
<dittaeva> :-))
<BjarteSorensen> Kva med dei i til doemes Quebec? Korleis skal dei organisera seg? Gjennom den franske eller den engelske?
<dittaeva> no har jo ikkje Fatagnus vore så aktiv i det siste, men du er klar over at han er er leiar for Ivar Aasen sambandet
<dittaeva> gjennom den kanadiske trur eg
<BjarteSorensen> jada, dei seier saa. 
<BjarteSorensen> godt poeng
<dittaeva> skal helsa frå Sternstaub
<BjarteSorensen> ja akkurat
<BjarteSorensen> takk
<BjarteSorensen> kva saa med pengegaaver? korleis skal midlene fordelast?
<dittaeva> ja, eg skal ikkje utelukka nn. lag, har ikkje tenkt så mykje på det
<dittaeva> *** Dittaeva tenker
<dittaeva> og tenker...
<BjarteSorensen> eg har sjoelvsagt ikkje noko mot at me har ein felles organisasjon i Noreg, og dette er vel det beste med tanke paa publisitet og liknande
<BjarteSorensen> men eg trur naar det gjeld aa faa stoette (og stoenad) fraa ulike organ er det betre om kvart av laga (dersom det skulle bli fleire) representerer berre eitt spraak
<BjarteSorensen> me har trass alt rundt 10 spraak som hoeyrer til Noreg historisk sett (for ikkje aa snakka om innvandrarspraak), og i alle fall tre av desse har allereie ein wikipedia. Den samiske har rektignok ingen artiklar ennaa, men det faar han kanskje ein gong, og daa er det vel i deira interesse aa kunna ha sitt eige lag og.
<dittaeva> *** Dittaeva Spør på #wikimedia
<BjarteSorensen> (22:24:34) dittaeva: are there reasons _not_ to start sisterfoundations coupled to language instead of region?
<BjarteSorensen> (22:24:57) kturner: what would you gain?
<BjarteSorensen> dette blir ein separat logg
<BjarteSorensen> kva skal me argumentera paa konferansen? skal me be om pengar?
<BjarteSorensen> me faar vel noeya oss me aa etablera namnet i denne omgang er vel oppsummeringa av diskusjonen vaar. 
<BjarteSorensen> Det er mange viktige personar paa denne konferansen: Ottar Grepstad og co., Jon Bing !, Jorunn Danielsen Newth, Jon Grepstad 
<dittaeva> eg trur eg kjem til å føreslå at ein kan bruka pengar på oss, spørs i kva samanheng eg får ordet, viktig å knytta kontakt med Nynorsk Kultursentrum
<dittaeva> har ikkje lagt merke til Jorunn
<dittaeva> !!
<BjarteSorensen> aa min feil. eg trudde eg leste i den andre loggen at ho skulle komma
<BjarteSorensen> magnhild meltveit kleppa, stortingsrepresentant fraa Senterpartiet
<BjarteSorensen> Guttorm, sjaa om du kan ta eit ord med henne. els til Magnhild
<BjarteSorensen> Hels til Magnhild fraa meg, me kjenner kvarandre, me er fraa same kommune
<dittaeva> :-), det skal eg, takk for praten og god natt!
<BjarteSorensen> Lukka til!
<BjarteSorensen> Takk for arbeidet ditt!
* dittaeva has quit IRC (Read error: 113 (No route to host))