Wikipedia:Laga temasider

Brukarrettleiing til å laga temasider. Det er viktig å presisera at temasider kan lagast på mange forskjellige måtar. Her følgjer ein av dei.

Oppskrift #1 endre

  • Fyrst startar ein med å søke på Tema: følgd av det emne du vil laga temasida om. Så opprettar du sida.
  • Her legg ein inn malen Wikipedia:Laga temasider/Mal, og endra fargar, titlar og emne etter behov. Lagre sida.
  • Nå kjem det mange raude lenkjer.
  • Vel fyrst box-header. Kopier inn Wikipedia:Laga temasider/box-header og legg inn dei fargane ein ønskjer. (Hugs å bruke dei engelske namna på fargane)
  • Vel så box-footer. Kopier inn Wikipedia:Laga temasider/box-footer.
  • Ein har no fleire boksar med raude lenkjer i. Klikk på lenkjene og legg inn informasjonen du vil ha med. Er noko vanskelig kan ein ta ein kikk på andre temasider, eller be om hjelp.