Wikipedia:Objektivitet

Snarvegar:
WP:N
WP:NPOV

Eitt av grunnprinsippa til Wikipedia er at alle artiklar skal ha eit objektivt synspunkt (engelsk Neutral Point Of View, NPOV). I følgje Wikipedia-grunnleggjaren Jimmy Wales er objektivitet «absolutt og ikkje gjenstand for forhandling». Dette medfører at alle artiklar skal legga fram alle synspunkt på ein rettferdig, proporsjonal og upartisk måte. Å skriva upartiske artiklar er noko som krev trening, og er ofte lettare å oppnå gjennom samarbeid og samtale.

«Objektivt synspunkt» blir ofte misforstått. Politikken betyr ikkje at ein meiner det er mogleg å skriva ein heilt objektiv artikkel, men at ein skal følgja alle partane i ein diskusjon rettferdig, og ikkje lage ein artikkel som bare talar for éi side. Rettferdig vil også seia at kvar side av ei sak får omtale som står i samanheng med utbreiinga av synet. Eit syn hevda av eit lite mindretal skal ikkje ha like stor omtale som fleirtalssynet.

Sjå òg retningslinene for Wikipedia.

Spire Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.