Wikipedia:Opphavsrett/brevmal

Dette er ein brevmal for å be om løyve til bruk av innhald laga av andre. Den er ikkje ferdig. Vart først laga av Olve, kopiert frå Brukardiskusjon:Hogne#Bilete og opphavsrettar av Guttorm 11. jun 2005 kl. 2304 (UTC).

BrevmalenEndra

Kjære [_namn_],
Eg vil med dette be om løyve til å bruke biletet [_biletreferanse_]
på Nynorsk Wikipedia ( http://nn.wikipedia.org ).
Alle bileta der lyt vera frigjevne under fri dokumentasjonslisens —
det vil seie at bileta kan brukast fritt på alle wikipediaprosjekt
og at alle kan kopiere biletet vederlagsfritt til eigen bruk,
inkludert i kommersiell samanheng, så lenge dei oppgjev kjelda på rett vis.
Vi kan berre bruke dette biletet på føresetnad av at det blir frigjeve
for slik bruk.

Fordelen for deg som opphavsretthavar er:
* Du vil bli kreditert som fotograf.
* Biletet vil verke som PR for det saka gjeld.

Ser fram til å høyre frå deg!

Beste helsing frå oss på Nynorsk Wikipedia (det frie oppslagsverket), ved

[_sign_]

Forslag til brevmal etter GFDLEndra

Kjære [_namn_],
Eg vil med dette be om løyve til å bruke biletet [_biletreferanse_]
på Nynorsk Wikipedia ( http://nn.wikipedia.org ).

Til biletet har vi tenk å nytta fygjande tekst:
Eksempel: "Biletet viser Senterpartiets partilogo. Biletet er gitt til Wikipedia 
av Senterpartiet og biletet er tatt av [-Fotografnamn-]. " Me kan vere viljuge til
å diskutere ordlyden i denne teksten.
Lisensen GFDL sikrar at denne teksten alltid vil fylgje biletet dersom det blir henta
frå Wikipedia.   

Alle bileta i Wikipedia lyt vera frigjevne under fri dokumentasjonslisens —
det vil seie at bileta kan brukast fritt på alle wikipediaprosjekt
og at alle kan kopiere biletet vederlagsfritt til eigen bruk,
inkludert i kommersiell samanheng, så lenge dei oppgjev kjelda på rett vis.
Vi kan berre bruke dette biletet på føresetnad av at det blir frigjeve
for slik bruk.

Fordelen for deg som opphavsretthavar er:
* Du vil bli kreditert som fotograf.
* Biletet vil verke som PR for det saka gjeld.

Ser fram til å høyre frå deg!

Beste helsing frå oss på Nynorsk Wikipedia (det frie oppslagsverket), ved

[_sign_]

Hogne 21. okt. 2005 kl. 19:01 (UTC)