Wikipedia:Presentasjon

slide 1

Intro endre

 • Kven er eg: Guttorm Flatabø
  • Involvert i nynorsk wikipedia
  • Spurd av bidragsytarane å representera, frivillig som dei
 • Skal presentera Wikipedia - det frie oppslagsverket
slide 2

Kva? endre

 • Fritt
 • Alle kan bidra
  • ved hjelp av:
 • Wiki frå WikiWiki: hawaiisk ord for veldig snøgg + encyclopedia: leksikon
 • Fritt: Linux liknande lisens
  • Ein er fri til å: bruka, redigera, kopiera og redistribuera
   • Så lenge ein gir alle andre den same fridomen
slide 3

Historie endre

 • Starta januar 2001 på engelsk
vis http://web.archive.org/web/20010331173908/www.wikipedia.com/
samanlikn med http://en.wikipedia.org i dag
 • Viser kor mykje det har betra seg
  • Tysk, fransk, spansk og m.a. bokmål seinare same året
 • Nynorsk denne sommaren / hausten
slide 4

Suksess endre

 • Artiklar:
  • over 380 000 engelske
  • over 160 000 tyske
  • over 11 000 bokmålsartiklar
  • over 1100 nynorskartiklar
slide 5
 • For å lage alle desse:
  • Tusenvis av brukarar
   • 2000 på engelsk
   • 800 på tysk
   • 80 på bokmål
 • over 1,5 millionar redigeringar i månaden
slide 6
 • av dei 200 mest populære sidene i verda
 • lenge vore meir populær enn britannica
 • har no slått playboy også
slide 7
 • Har vunne på kvalitet:
  • Vurderingar gjort i "Die Zeit" (ei av dei største vekeavisene) og "c't" (IT-tidsskrift)
  • Brukte ekspertar innan ulike fagområde, samanlikna med Microsoft Encarta og tyske Brockhaus, Zeit vurderte også Britannica DVD.
  • "c't" samanlikna 66 artiklar, "Zeit" 147 artiklar.
slide 8
 • Korleis oppnådd slik kvalitet når kven som helst kan redigera?
  • Alle kan også redigera
  • Artiklane utviklar seg over tid
  • Mange augo ser -- og finn feil som dei rettar
  • Programvaren har mange verkty for overvaking og retting (historikk)

Demonstrasjon endre

vis http://en.wikipedia.org/wiki/Tea
 • Eksempel på artikkel som bidragsytarane på den engelske reknar å vera ein av dei beste.
  • Kan fritt omsetjast til nynorsk, caplex har 5 setningar.
vis http://nn.wikipedia.org/wiki/Akevitt
 • Godt utgangspunkt på nynorsk
  • caplex har 3 linjer.
vis http://nn.wikipedia.org/wiki/Ivar_Aasen-tunet
 • Skrive av Grepstad
 • Rød lenke: Sverre Fehn
 • Har klar artikkel i wordpad
Lim inn
 • Ferdig artikkel
slide 9

Korleis bruke Wikipedia som utgangspunkt for Nynorsk leksikon på Internett? endre

 • Merksemd og mange brukarar kan gjera nynorsk stor som tysk versjon
 • Redaksjon kan redigera og kvalitetsikra ein "godkjend versjon"
 • Betalte fagleg kvalifiserte skribentar
 • Sikre drift