Wikipedia:Utvald svensk artikkel/Veke 16, 2011

Thomas Mann (1937)

Thomas Mann (1875-1955) var en tysk författare som erhöll Nobelpriset i litteratur 1929. I sitt författarskap knyter Mann an till 1800-talets berättarteknik, hans symbolik och episka teman påminner om verk av Tolstoj och Wagner. Kännetecknande för Manns prosa är det ironiska förhållningssättet och den dubbelbottnade humorn. Med tilltagande konstnärlig mognad använder sig Mann av allegorier och mytologiska motiv. Författarens språk präglas av detaljrikedom, utförlighet, rytm och balans. De teman Mann väljer att behandla i sina verk anknöt till hans samtids världspolitiska händelser, samtidigt som de är av allmänmänsklig relevans. Han var bror till Heinrich Mann samt far till Erika, Klaus och Golo Mann, även de framstående författare. Han omnämns ofta som 1900-talets mest betydelsefulla tyskspråkiga författare. Till Manns mest framstående verk brukar räknas Huset Buddenbrook, Döden i Venedig och Doktor Faustus. Läs mer …