Wikipedia:Utvald svensk artikkel/Veke 19, 2011

Den första illustrationen i den första rullen av Henry Grace à Dieu, det största skeppet i den engelska flottan under Henrik VIII.

Anthonyrullen (Anthony Roll) är en förteckning över skepp i den engelska flottan i mitten av 1540-talet under Henrik VIII. Den innehåller illustrationer av 58 fartyg samt förteckningar över deras storlek, besättning, beväpning och utrustning.

Anthonyrullen är det enda kända fullt illustrerade förteckningen över fartyg i den engelska flottan från Tudorperioden (1485-1603). Inventarielistorna har varit värdefulla som historiska källor, men illustrationerna av fartygen har varit mindre användbara eftersom de är enkla och gjorda efter en form av schablon. Trots det så har återgivningarna varit användbara för studier av Tudorperiodens heraldik, flaggor och fartygsutsmyckning.

De enda kända avbildningarna av kända fartyg från Tudorperioden, som Henry Grace à Dieu och Mary Rose finns i Anthonyrullen. Eftersom Mary Rose sjönk nästan helt intakt och bärgades framgångsrikt 1982 har man kunnat jämföra informationen i rullarna med de fysiska kvarlevorna av Mary Rose, något som har bidragit till bättre förståelse för 1500-talets marina historia. Läs mer …