Wikipedia:Utvald svensk artikkel/Veke 21, 2012

Hults bruks herrgård

Hults Bruk är en mindre småort som har blivit känd för den tillverkning av yxor som har skett på plats sedan slutet av 1800-talet. Det ligger vid Ågelsjön i Norrköpings kommun, nordöstra Östergötland. Ågelsjön ligger i en dalsänka omgiven av Kolmården och Kvillingeförkastningen och vid sjöns sydöstra ände ligger Hults Bruk. I området finns de högsta bergen i Kolmården, Borgarberget och Jakobsdalsberget.

Platsen har varit bebodd ända sedan stenåldern. När skolhuset byggdes 1861 hittades hundratals yxor som tros komma från perioden kring 4000 f.Kr. Några få bevarades, men de allra flesta kastades tillbaka. När grunden till arbetarbostaden Sion anlades 1878-1879 gjordes fler arkeologiska fynd, bland annat 84 stenyxor samt yxämnen och knackstenar. Läs mer …