Wikipedia:Utvald svensk artikkel/Veke 23, 2011

Knut Lundmark 1908 som student vid Luleå läroverk, med namnteckning.

Knut Lundmark (1889-1958) var en svensk professor i astronomi vid Lunds universitet. Lundmark räknas till en av pionjärerna inom galaxastronomin och var en av de första som visade att de så kallade spiralnebulosorna var självständiga stjärnsystem som låg utanför vår egen Vintergata.

När Lundmark tog sig an sitt avhandlingsarbete såg astronomernas universum radikalt annorlunda ut än det vi idag är bekanta med. Universums expansion var ännu inte upptäckt, big bang-teorin låg ett par decennier fram i tiden och Einsteins relativitetsteorier hade ännu inte fått sitt stora genombrott. En följd av detta var att alla de objekt astronomerna såg i sina teleskop, inklusive de så omdiskuterade spiralnebulsorna, antogs vara en del av Vintergatan. Den senare föreställningen förstärktes vid slutet av 1910-talet genom Harlow Shapleys banbrytande studier av de så kallade klotformiga stjärnhoparnas avstånd. Vintergatan växte tiofaldigt och hade enligt Shapley en diameter på 300 000 ljusår. Det är här Lundmark kliver in på scenen och hävdar att astronomer trots detta gravt har underskattat universums dimensioner. Läs mer …