Wikipedia:Utvald svensk artikkel/Veke 24, 2011

«Strandskata» på svensk, «Tjeld» på norsk og «Strandskade» på dansk

Strandskata (Haematopus ostralegus) är en vadarfågel inom familjen strandskator och en karaktärsfågel för kusterna runt om i Europa. Den största koncentrationen av strandskata i Europa finns i Vadehavet vid Nordsjön och i angränsande landregioner.

Strandskatan är en stor och kompakt vadare med en längd på 39 till 45 cm, varav näbben är 6 till 9 cm och den har ett vingspann på 72-83 cm. Den är i huvudsak vit undertill och svart på ovansidan. Den har en lång röd näbb, rosafärgade ben och röda ögon. Könen är lika, förutom att honans näbb i genomsnitt är något längre.

Juvenila fåglar har mer gråaktig rosafärgade ben och en mer brunaktig mantel och näbbspetsen är mörk. De har vita fläckar på strupen och på halsens sidor. Den första sommaren har strandskatan en vit halskrage och näbbspetsen är mörk. De adulta fåglarna har också denna vita halskrage men saknar den mörka näbbspetsen. Läs mer …