Wikipedia:Utvald svensk artikkel/Veke 29, 2010

Gunnar Hedlund

Gunnar Hedlund (1900-1989) var en svensk politiker och ämbetsman. Hedlund var partiledare för Centerpartiet från 1949 till 1971 och spelade en stor roll för att förändra sitt parti från ett intresseparti för bönder till ett allmänborgerligt parti. Hedlund hade goda relationer med socialdemokraternas partiordförande Tage Erlander och medverkade till koalitionsregeringen under 1950-talet. Hedlund var också intresserad av skogsbruk och hade avgörande betydelse för det kooperativa skogsbolaget NCB. Han var också ordförande i Sveriges skogsägareföreningars riksförbund samt en kort tid generaldirektör och chef för Lantmäteristyrelsen. Läs mer …