Wikipedia:Utvald svensk artikkel/Veke 46, 2010

En hussvala vid en fågelstation.

Hussvala (Delichon urbicum, tidigare Delichon urbica) är en fågel som tillhör familjen svalor. Den är en flyttfågel som häckar i Europa, Nordafrika och i de tempererade delarna av Asien och övervintrar i subsahariska Afrika och tropiska Asien. Hussvalan livnär sig av insekter som den fångar i flykten, och vintertid flyttar den till klimat där flygande insekter finns i rikliga mängder. Den är blå på huvud och ovansida, vit på gump och undersida och hittas både i öppna landskap och nära mänskliga bosättningar. Hussvalan liknar de andra två arterna i släktet Delichon, som båda är endemisk a för östra och södra Asien. Det finns två erkända underarter. Både dess vetenskapliga och triviala namn anknyter till fågelns vana att använda mänskliga byggnationer för sina bon. Den bygger ett slutet koppformat rede av lerkulor under takfötter eller liknande platser på byggnader, vanligen i kolonier.

Hussvalan jagas av lärkfalken (Falco subbuteo), och liksom andra fåglar drabbas den av invärtes parasiter och flugor och kvalster, men dess stora utbredning och population innebär att den inte är hotad ur ett globalt perspektiv. Dess närhet till människan är allmänt accepterad och den förekommer ibland som referens i kulturen, bland annat inom litteraturen. Läs mer …