Wikipedia:Utvald svensk artikkel/Veke 51, 2005

Huvudbyggnaden för Danvikens Hospital från 1725 finns ännu kvar, men numera i dåligt skick.

Danvikens Hospital leder sin historia tillbaka till 1551 då Gustav Vasa beordrade borgarna i Stockholm att det befintliga hospitalet skulle flyttas till Danviken. Från början var det huvudsakligen avsett för spetälska, men det fanns även plats för välbeställda åldringar. Under århundradena fungerade det även som sinnessjukhus och hem för krigsinvalider. Livet på Danviken har skildrats av flera välkända författare, bl.a Zacharias Topelius och Carl Jonas Love Almquist