De gamle bygningene ved Universitetet i Oslo

Liste over universitet og høgskoler i Norge omfatter alle typer institusjoner innen høyere utdanning i Norge: åtte universitet, ni vitenskapelige høgskoler, flere statlige og private høgskoler. I tillegg gis det høgskolestudier ved noen skoler som ikke selv er høgskoler.

Både statlige og private er underlagt Lov om universiteter og høgskoler av 2005. Det stilles spesifikke krav til institusjoner innen de ulike kategoriene, blant annet akkreditering av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Dagens statlige høgskoler ble dannet ved sammenslåing av vel 200 høgskoler i høgskolereformen i 1994. Siden 2005 har Norge fått fire nye universitet. Les mer…