Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 13, 2011

Hovedbygningen, som ble innviet i 1910 Foto: Alex Brasetvik

Gløshaugen sørøst for Trondheim sentrum er NTNUs største universitetsområde, campus NTNU Gløshaugen, med Hovedbygningen fra NTH som et synlig landemerke. Etter at Stortinget i 1900 hadde vedtatt at det skulle opprettes en teknisk høyskole i Trondheim, ble det avholdt en arkitektkonkurranse om hovedbygning og tre laboratoriebygninger. Arkitekt Bredo Greves prosjekt og plan for området ble valgt for utførelse.

NTH ble fusjonert til NTNU i 1996. Campusutvikling er fortsatt et satsningsområde, men idealene har endret seg siden NTH ble etablert. Nå fokuseres det på bærekraftig utvikling og integrering av universitetet i byen, ikke så mye på en «fri og dominerende beliggenhet». Les mer…