Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 14, 2010

Elva Amazoonas nedbørsområde dekker halve Brasils areal

Listen over elver i Brasil gir en oversikt over de lengste og viktigste elvene i Brasil. Brasils vassdrag er dominert av Amazonas - verdens vannrikeste elv. Denne elva har utspring i Andesfjellene og drenerer verdens største regnskog på sin ferd vest-øst over hele kontinentet. Brasils sentrale høyland har nordgående elver som renner ut i Amazonas, eller unntaksvis i Atlanterhavet som Tocantins og São Francisco.

Nedslagsfeltet til Amazonas drenerer 6,9 millioner km², og omfatter om lag halve landets areal. Amazonasbekkenet er flatt og bredt, med løsmasser lagt opp og vasket ut av elvene gjennom millioner av år. Til sammenlikning er elvene i det østlige og sørlige Brasil langt smalere og har gravd ut v-daler med større potensiale for vannkraft. Først helt i sør mot Paranábekkenet blir elvelandskapene igjen flatere og roligere, hvor Brasil har sørgående tilførselselver til de store elvene som munner ut i Rio de la Plata. Les mer…