Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 17, 2010

Itaipu-demningen i Brasil er verdens kraftigste vannkraftverk; det produserer nærmere 95 TWh strøm årlig, tilsvarende 80 % av Norges totale vannkraftproduksjon

Listen over verdens største vannkraftverk rangerer vannkraftverk i alle verdens land etter deres installerte effekt, målt i megawatt (MW). Alle 300 kraftverk med en kapasitet på mer enn 650 MW tas med på denne listen, og det er også oppgitt en rekke kraftverk med mindre enn 650 MW effekt.

Verdens største vannkraftverk er De tre kløfters demning i Hubei i Kina, med 21 515 MW kapasitet. Nedenfor dette verket bygges Gezhouba-demningen, som foreløpig har 3 115 MW effekt. Hele komplekset skal stå ferdig i 2011 og øke dagens produksjon på 97,9 TWh. Størst produksjon har likevel Itaipu-demningen på grensen mellom Brasil og Uruguay, i elven Paraná. Allerede i 2008 var 20 generatorer installert med kapasitet på 14 000 MW, og produksjonen var oppe i 94,7 TWh, nesten like mye vannkraft som Norge produserer (120 TWh). Les mer…