Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 18, 2009

Mary Wollstonecraft ble født 27. april 1759 - for 250 år siden. Maleri av John Opie (ca 1797)

Mary Wollstonecraft (1759-1797) var en britisk feminist, forfatterinne og filosof. Hun er mest kjent for sin bok A Vindication for the Rights of Women, men for nordmenn også for sin bok Min nordiske reise, basert på en reise i 1795.

I løpet av Wollstonecrafts korte karriere skrev hun romaner, avhandlinger, en reiseskildring, en historie over den franske revolusjonen, en barnebok og hun drev blant annet en pikeskole og skrev Thoughts on the education of daughters (Tanker om døtres utdannelse). Wollstonecraft mente at kvinnen hadde fornuft på lik linje med mannen og burde derfor ha de samme økonomiske, politiske og sosiale rettigheter. Hun argumenterte for at både menn og kvinner burde bli behandlet som rasjonelle vesener og så for seg et samfunn bygget på fornuft. Med fremveksten av feministbevegelsen på 1900-tallet har Mary Wollstonecraft i økende grad blitt mer aktuell og blir betraktet som en grunnleggende feministisk filosof. Les mer…