Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 19, 2011

Jonas Lie som politijurist før krigen

Jonas Lie (1899-1945) var en norsk jurist, politiembedsmann, forfatter og politiker for Nasjonal Samling.

Som sønnesønn av den berømte forfatteren Jonas Lie har han tidvis blitt kalt Jonas Lie den yngre. Han gjorde seg i mellomkrigstiden bemerket som en anerkjent kriminalforfatter og som politijurist som ledet aksjoner mot streikende arbeidere.

Under andre verdenskrig var han politiminister både i Terbovens «regjering» og i Quislings andre regjering, hvor han ble kjent som representant for en tyskvennlig linje. Dette gjorde at han ble møtt med mistenksomhet og manglende tillit innen de NS-kretser som var nasjonalistisk innstilt, og ble særlig forhatt innen motstandskretser i Norge under andre verdenskrig. Les mer…