Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 2, 2012

Kameleoner er en gruppe av skjellkrypdyr, som er kjent for sin evne til raskt å skifte farge. De fleste artene lever i busker og trær der de holder seg fast med egenartede gripeføtter. Øynene kan beveges uavhengig av hverandre, og brukes til å sikte inn byttedyr, som så fanges ved å skyte ut den lange tunga. Kameleonene utgjør et karakteristisk innslag i Madagaskars fauna, men de lever også i Afrika, rundt Middelhavet og i Sørvest-Asia.

Kameleoner finnes i mange typer skog og savanne, og noen lever i ørken- og steppeområder. Total lengde varierer fra 3,4 cm hos Brookesia minima, til 68,5 cm hos hannene til kjempekameleon. Hodet og kroppen er flattrykt fra sidene, og det er ingen tydelig hals. Les mer…