Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 20, 2010

Uppdal var selv rallar på Hell-Sunnanbanen, og flere av romanene er lagt til et anleggsmiljø som kan minne om dette. Foto: Wilse, illustrasjonsfoto fra Jernverkbanen i Mo i Rana, 1946

Dansen gjenom skuggeheimen er et 10-binds romanverk av forfatteren Kristofer Uppdal (1878–1961), utgitt i perioden 19111924. Det er også tittelen på den første av romanene, som kom i 1911, og senere i ny, omarbeidet utgave i 1921.

Romanverket skildrer framveksten av arbeiderklassen og arbeiderbevegelsen i Norge, og overgangen fra bondesamfunnet til rallar- og arbeiderkulturen. Handlingen utspiller seg i perioden fra ca. 1885/90 til 1920, dels i hovedstaden Kristiania, dels i trøndersk bondemiljø – trolig fra Steinkjertraktene, og dels på ulike anlegg forskjellige steder i Norge: Rjukan, Ålesund og Innherred.

Tittelen kan oppfattes som en beskrivelse av «proletariseringa», av arbeiderbevegelsens framvekst fra den vage, utydelige tilstanden «i skuggeheimen», i mørket, og fram til fullt førlig synbarhet og avklarethet, og fram til politisk makt. Forfatteren mente sjøl at verket både kunne leses som én sammenhengende «storroman», og at hvert bind kunne leses som separate fortellinger. Les mer…