Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 22, 2010

Mosambik er et land i det sørlige Afrika

Republikken Mosambik eller Moçambique (portugisisk República de Moçambique) er en stat i den østlige del av det sørlige Afrika.

Mosambik har et landareal omkring 2,5 ganger større enn Norge. Et bredt kystlavland dekker størstedelen av landets sørlige del. Bak kysten stiger landet trinnvis mot høylandsplatået. Flere elver flyter fra høylandet mot øst, den største er Zambezi.

Mens mange europeiske land fristilte sine kolonier etter andre verdenskrig, opprettholdt Portugal forestillingen om koloniene som provinser av moderlandet, og emigrasjon til koloniene blomstret. Ønsket om mosambikisk uavhengighet førte i 1962 til dannelsen av flere antikolonistiske politiske grupper FRELIMO, som begynte en væpnet kamp 25. september 1964. Etter ti år med sporadisk krigføring og betydelige politiske endringer i Portugal, ble Mosambik uavhengig 25. juni 1975. I landets flagg er det avbildet en AK-47. Les mer…