Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 22, 2011

Kongsbregne (Osmunda regalis) er den eneste arten av kongsbregneslekten som vokser i Norge, og arten er fredet i Norge.

Bregner eller egentlige bregner (latin: Polypodiopsida eller Leptosporangiatae) er en klasse av karsporeplanter som formerer seg ved hjelp av sporer og ikke frø.

Det finnes trolig nærmere 15 000 arter av bregner, hvorav ca. 200 i Europa, og 45 i Norge. Bregner er overveiende tropiske planter, med spesielt mange arter i det sørlige Asia. Bregner varierer fra 5 cm til 20 meters høyde. Det er svært mange bregner som vokser i fuktig, gjerne skyggefullt terreng hvor konkurransen fra andre arter er begrenset. Les mer…