Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 3, 2011

Snøugle på jakt

Snøugle (Bubo scandiacus) er ei ugle som holder til i arktiske strøk. Størrelsen på bestanden er ikke kjent, men det er en sjelden art. De største bestandene finnes i Sibir og Alaska. Norden befinner seg helt i utkanten av utbredelsesområdet, selv om det vitenskapelige navnet refererer til Skandinavia.

Snøugla er kledd i hvit fjærdrakt, og er en av de største ugleartene. Fullvoksne fugler måler cirka 50–65 cm og veier 1–2,5 kg. Vingespennet er ca 1,5 meter. Den har et fantastisk syn og kan se en mus som beveger seg på mer enn én kilometers avstand.

På grunn av at snøugla beveger seg over store områder er det vanskelig å tallfeste bestanden, men det er ingen tvil om at det er en sjelden art. Bestanden varierer trolig i takt med bestanden til det viktigste byttedyret, som er lemen. Dette gjelder spesielt i Norden, der man kan oppleve en «invasjon» av snøugler fra Russland i gode lemenår. Les mer…