Jørleif Uthaugs 100-årsjubileum er 3. august 2011. Bilde fra ca 1970 under arbeid med en jernskulptur

Jørleif Uthaug (1911-1990) var en norsk billedhugger, maler og tegner. Han er kjent for sine relieffer og materialbilder fra 1950- og 1960-tallet, sveisede jernskulpturer fra 1960-tallet og for store nonfigurative stålskulpturer fra 1970-tallet.

Hans kunstneriske produksjon utviklet seg gjennom flere faser. Relieffene og materialbildene som ble hans gjennombrudd på 1960-tallet bygget på erfaringene fra kunstutdannelsen, malerkunsten og arbeidet med montasjer i reklamebransjen. Senere utviklet han relieffene til rundskulpturer på fasader, og til frittstående abstrakte og figurative skulpturer. Blant hans hovedverk kan regnes den store relieffmontasjen Tromsøveggen (1961) og stålskulpturene Ekspansjon (1977) og Amfitrite, bølgen og havfuglene (1985). Les mer …