Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 34, 2009

Skiens kommunevåpen

Skien er en by og en kommune i Grenlandsområdet i Telemark. Byen er en av Norges eldste, og ble til rundt år 1000. Det har foregått industrivirksomhet i byen helt fra 1500-tallet, men i dag er IKT og annen kunnskapsbasert virksomhet i ferd med å overta som den viktigste næringsveien i Skien.

Skien er kjent som fødebyen til dramatikeren Henrik Ibsen, og kommunen bruker mye ressurser på å forvalte og formidle kunstnerens liv og verker. Polfareren Hjalmar Johansen var også fra Skien, og han var med på å stifte Idrætsforeningen Odd. Norges eldste eksisterende fotballklubb, Odd Grenland, er en del av denne idrettsforeningen.

Byen Skien er del av en sammenhengende tettbebyggelse i kommunene Skien og Porsgrunn, og tettstedet Porsgrunn/Skien er det syvende største i landet med 86 923 innbyggere pr 1. januar 2009. Skien