Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 36, 2011

Utskjæringen på Urnes stavkirke, er en eldre portal som på midten av 1100-tallet ble anvendt på nytt i den nåværende trekirke. Foto: Nina Aldin Thune

Norrøn kunst er de stilarter som ble utøvet i vikingtiden i Norden. De bevarte kunstverker omfatter utskårne figurer i tre og stein, smykker i metall, billedtepper og utsmykning av skip og kirker. Vikingtidens kunst og kunsthåndverk bygde i stor grad på en videreføring av jernalderens kunstuttrykk, for eksempel de mange dyremotiver og stiliserte figurer som er en direkte fortsettelse av eldre tiders stilarter. Norrønt kunstuttrykk representerte således de yngste stilperioder av germansk dyreornamentikk. Økt kontakt med omverden medførte bl.a. innflytelse fra insulær kunst fra Storbritannia og Irland, men kontakten var også gjensidig da angelsaksiske og irske håndverkere opptok norrøne elementer i sin kunst.

Sammen med runesteiner og skriftlige kilder er billedkunsten en viktig kilde til kunnskap om førkristne forestillinger og norrøn mytologi. Scener fra eldre sagnkretser kan bli gjenfunnet i billedframstillinger, og selv i dekor av stavkirker er det funnet førkristne forestillinger i billedkunsten, eksempelvis Sigurd Fåvnesbane på en portal fra Hylestad stavkirke. Norrøn kunst