Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 41, 2010

Mary MacKillop blir Australias første helgen; hennes helligkåring er varslet 17. oktober

Mary MacKillop, også kjent som Mother Mary of the Cross, (1842-1909) var en australsk nonne, og hun ble den første australier som ble saligkåret. Dette ble hun da pave Johannes Paul II saligkåret henne i Sydney 19. januar 1995. Hun skal bli helligkåret i en offisiell seremoni 17. oktober 2010. Sammen med presten Julian Tenison Woods grunnla hun i 1866 kongregasjonen «Søstre av St. Josef av Jesu hellige Hjerte» eller Josephites og Brown Joeys som de også blir kalt.

I sitt virke var Mary MacKillop opptatt av å gi utdanning og hjelp til de svakeste i det australske samfunnet. I en periode med svært lavt utdanningsnivå i landet bygde hun opp en nonneorden som etablerte mange katolske skoler for fattige barn.

Innad i kirken var MacKillop en kontroversiell figur, delvis på grunn av sitt samarbeid med fader Woods. Kontroversene nådde et høydepunkt da hun i en periode fra 1871 ble ekskommunisert. Når Mary MacKillop i 2010 blir Australias første helgen, blir hun også en av svært få helgener som har vært ekskommunisert fra kirken. Les mer…