Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 47, 2010

Scotts team på Sydpolen, 18. januar 1912. Fra venstre: Wilson, Scott, Oates, Bowers, Edgar Evans

Terra Nova-ekspedisjonen (1910–1913) eller British Antarctic Expedition 1910, var en britisk ekspedisjon ledet av Robert Falcon Scott. Hovedmålet var å ta seg til Sydpolen for å sikre at det britiske imperiet fikk æren for prestasjonen. Scott og fire ledsagere nådde Sydpolen 17. januar 1912, men oppdaget at en ekspedisjon ledet av Roald Amundsen hadde vært der trettitre dager tidligere. På ferden tilbake til Cape Evans-basen omkom Scott og hans ledsagere.

På denne tiden var Scott Storbritannias mest erfarne leder av polarekspedisjoner, og hadde ledet Discovery-ekspedisjonen til Antarktis i 1901–04. Terra Nova-ekspedisjonen var et privat initiativ finansiert med innsamlede midler og et mindre statlig tilskudd. Videre hadde den støtte fra den britiske marinen som bidro med erfarne sjøfolk, samt fra Royal Geographical Society. I tillegg til målsetningen om å nå Sydpolen gjennomførte Scott også et omfattende vitenskapelig program, og utforsket Victoria Land og den Transantarktiske fjellkjede.

Scotts heltestatus i Storbritannia var ubestridt i mange år etter hans død, og det ble reist få spørsmål om årsakene til ulykken. Etter 1970 har ekspedisjonen blitt gransket nærmere, for eksempel har Scotts dagbok fått stor oppmerksomhet fordi den detaljerte framstillingen kaster lys over omstendighetene rundt tragedien. Det er kommet fram flere kritiske synspunkter om årsakene til utfallet, og det diskuteres fremdeles i hvilken grad Scott hadde skyld i det som skjedde. Les mer…