Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 47, 2011

Magnus Brostrup Landstad, som selv redigerte en salmebok i 1869, er en av de best representerte forfatterne i Norsk Salmebok

Liste over forfattere i Norsk Salmebok og Salmer 1997 er en oversikt over salmediktere og oversettere i no:Den norske kirkes offisielle salmebøker: Norsk Salmebok (1985) inneholder 810 salmer, mens Salmer 1997 inneholder 283 salmer.

I Norge er tyske salmediktere utbredt, sammen med diktere fra de nordiske landene, men de fleste kontinentene er representert blant salmedikterne. De eldste forfatterne er fra 300-tallet, men de aller fleste levde og virket fra reformasjonen og fremover. I Salmer 1997 er over halvparten av sangene skrevet etter 1980, altså etter at utvalget til Norsk Salmebok i hovedsak var gjort. Flest salmer i Norsk Salmebok har Grundtvig, Brorson, Svein Ellingsen og Landstad. Svein Ellingsen har flest tekster i Salmer 1997. Les mer…