Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 5, 2009

Rødgaupe, eller «Bobcat» på engelsk

Rødgaupe (Lynx rufus) er et nordamerikansk pattedyr i kattedyrfamilien. Med sine tolv anerkjente underarter, strekker rødgaupas utbredelse seg fra det sørlige Canada til det nordlige Mexico, noe som omfatter størsteparten av USAs fastland. Rødgaupa er et tilpasningsdyktig rovdyr som holder til både i skogsområder, halvørkener, sumper og i utkanten av byer. Arten er livskraftig i det meste av sitt opprinnelige utbredelsesområde.

Med sin grå til brune pels, framtredende værhår og svarte øredusker, ligner rødgaupa på de øvrige artene i den mellomstore gaupeslekta (Lynx). Den er mindre enn den kanadiske gaupa (Lynx canadensis), som har noen av de samme utbredelsesområdene, men dobbelt så stor som huskatten. Den har artstypiske svarte bånd på frambeina og en svart tipp på den korte og tjukke halen. Les mer...