Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 5, 2011

En rettvinklet trekant med katetene a og b, og hypotenusen c

Pythagoras’ læresetning er en av de mest grunnleggende læresetninger innen euklidsk geometri og kan uttrykkes som «I en rettvinklet trekant er summen av kvadratene på katetene lik kvadratet på hypotenusen Dette kan uttrykkes med ligningen:

hvor a og b er lengden av katetene, de hosliggende sidene til den rette vinkel, og c er lengden av hypotenusen.

Pythagoras’ læresetning har sitt navn etter den greske matematikeren Pythagoras som ansees å være den som oppdaget og beviste setningen. Blant matematikere trekkes dette i tvil. Lenge før Pythagoras’ tid synes sammenhengen i Pythagoras’ læresetning å være kjent både i Babylon og India, men uten at en har kunnet påvise at de beviste teoremet. Les mer…