Wikipedia:Vekas danske artikkel/Veke 19, 2011

Ark fra herbarier

Et herbarium er en samling af pressede og tørrede plantedele eller hele planter. Presning og tørring er en nem og praktisk opbevaringsmetode for planter til støtte for studier i botanik og taksonomi samt til definition af klassifikationer. Et herbarium har betydning for studiet af variationsforhold og plantegeografi.

Verdens første herbarium blev oprettet af Luca Ghini i 1544 i Pisa. Det blev også ham, der kom til at give retningslinjer for, hvordan man kan opbevare planter. Det er ønskeligt, at så mange som muligt af plantens kendetegn er medtaget, såsom blomster, stilke, blade, frø, frugter og rødder. Man gør sig ofte store anstrengelser for at anbringe plantematerialet, så både for- og bagsiden af blade og alle blomstens dele er synlige. Læs mere