Wikipedia:Vekas danske artikkel/Veke 23, 2011

Brintatom forrest og dets antibrintatom bagest.

Antibrint er brints antipartikel. Hvor brint består af en proton og en elektron består antibrint af disse partiklers antipartikler, altså en antiproton og en antielektron, som kaldes en positron. Antibrint kaldes også det første atom i det periodiske system for antistoffer og symboliseres ved at skrive et stor H med en streg over . Antibrint blev førte gang produceret i 1995. Dette skete i CERN, hvor man skabte 9 antibrintatomer ved hjælp af LEAR.

Ifølge CPT-teoremet er antistof et perfekt spejlbillede af almindeligt stof. CPT-teoremet siger, at hvis man spejler ladningen, koordinaterne og tiden for en gruppe partikler, er intet forandret. Dette betyder, at antibrint skal have samme masse og orbitaler som brint. Antibrints linjespektrum må også være det samme som brints. For at teste CPT-teoremet vil forskerne i to forskergrupper undersøge, om der er forskelle mellem linjespektrummet for brint og linjespektrummet for antibrint. Læs mere